/assets/img/slider/_default.jpg

Projektowanie

Określenie potrzeb oraz oczekiwań klienta jest jest fundamentalną zasadą projektowania, cały proces projektowy dzielimy na 3 etapy:

1. Rozmowa

Projektowanie rozpoczynamy od rozmowy, wsłuchujemy się w oczekiwania klienta, zadajemy pytania. Wspólnie próbujemy nadać pierwsze kształty, rodzaje roślin oraz wydzielamy odpowiednie strefy ogrodu.

2. Pomiary i budżet

Przygotowanie mapki geodezyjnej z wymiarami działki. Zapoznanie z warunkami klimatycznymi oraz dokumentacją geodezyjną (plan wyprowadzenia mediów, schemat instalacji podziemnych). Dokonanie szczegółowych pomiarów. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej działki i całego terenu.

3. Projekt, wizualizacja i wirtualny spacer

Dzięki wcześniejszym etapom posiadamy niezbędne materiały i informacje które pozwalają rozpocząć etap projektowy.

Rozpoczynamy od kartki i ołówka. Opracowujemy koncepcję całości która określa ramę dla roślin, tworzymy plansze podstawowe na których następnie umieszczamy nasadzenia. Starannie dzielimy teren na odpowiednie strefy, z precyzją umieszczamy odpowiednie rośliny uwzględniając ich przyszły rozrost, umiejętnie wykorzystując przestrzeń.

Po opracowaniu kilku koncepcji, wybieramy jedną i przystępujemy do tworzenia wirtualnego ogrodu. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu możemy zaprojektować i z wizualizować ogród oraz wykonać wirtualny spacer.