/assets/img/slider/_default.jpg

Zakładanie

Kompleksowe wykonanie wszystkich prac ziemnych, budowlanyc i ogrodniczych, by zrealizować założone efekty.

  • wyrównywanie terenu
  • zakładanie trawników z siewu
  • zakładanie trawników z rolki
  • instalacje elektryczne (oświetlenie)
  • instalacje hydrauliczne (nawodnienie)
  • zakup roślin
  • nasadzenia
  • i wiele innych…